دعوت نامه ایی بدستمان رسیده از فستیوال فیلم در لس آنجلس بجهت شرکت در فرش قرمز فستیوال

کسانی که علاقمند هستند تماس بگیرند
https://www.squadup.com/events/davis-international-film-festival